Logo sidhuvud mobil650 rev
  • Miljöpolicy


Miljöpolicy

Vi bryr oss om miljön och våra kunder. Hållbar utveckling är avgörande för vår framtid. Vårt miljötänk förbättrar vi hela tiden genom att hitta miljövänliga produkter från våra leverantörer, det innebär god kvalitet för ett bra pris. En viktig del av Pyzzlix Pyssel & Pynt kvalitetskoncept är att produkterna tillverkas och transporteras under säkra, rättvisa, och lagliga förhållanden. Vi strävar efter att välja produktions- och transportmetoder som är så miljövänliga som möjligt.

Vi källsorterar i enlighet med kommunens källsortering

Vi återanvänder förpackningsmaterial i den mån det inte påverkar kvalitén eller hållbarheten på våra försändelser.

Vår miljöpolicy är grunden för vårt miljöarbete som innebär att vi letar efter produkter som går inom ramen vad vi anser är vänlig mot vår moderjord. Vår inriktning är att hela tiden se på materialet och se vad vi kan tänka på för att göra återvinning så bra som möjligt. Alltså tänker vi på att granska och utvärdera produkterna och materialets påverkan på miljön.


Miljöpolicyn hos Pyzzlix Pyssel & Pynt ska täcka hela vår verksamhet. Alla som arbetar med Pyzzlix Pyssel & Pynt och våra samarbetspartners bör känna till våra åsikter runt miljön. Policyn skall vara tillgänglig för våra kunder i vår webbutik. Miljöpolicyn fastställs av ägarna.


På Pyzzlix Pyssel & Pynt ska vi ha ett åtagande om att hela tiden sträva efter att förbättra oss enligt vårt miljöengagemang. Vi ska alltid följa rådande miljölagstiftning och de krav som finns enligt svensk lag. Vi arbetar i största möjliga mån i förebyggande syfte för alla levande varelser och växter på jorden. Drivet är att se vår faktiska miljöpåverkan just idag.


På Pyzzlix Pyssel & Pynt tänker vi också på energiförbrukningen och använder här de snålaste elektriska apparaterna vi kan.


Vi försöker ha en miljöpolicy som är relevant för vår storlek av företag. Alltså försöker vi kontinuerligt minska på kemikalier, energi och transportmöjligheter. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter på företaget. Att minska användningen av skadliga produkter är ett mål i sig. En ökning av återvinningen är en del av vårt mål varje år. Därför hoppas vi att du som kund också ser det på vårt sätt och att du uppskattar vår miljöpolicy.